ДФС у Дніпропетровській області інформує

У першому кварталі 2016 року працівниками ГУ ДФС у Дніпропетровській області проведено 65 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

В ході проведених перевірок встановлено 36 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, з яких 12 порушень за безліцензійну торгівлю підакцизними товарами. Загалом, за результатами проведених перевірок донараховано 305 мільйонів 967,4 тисячі грн.

Крім того, протягом трьох місяців поточного року, вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму понад 5,3 мільйони гривень.

Про порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що 18.03.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 10.02.2016 №40 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.02.2016 за №300/28430) (далі – Наказ №40), яким відповідно до пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс) затверджено Порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення (далі – Порядок №40).

Порядок №40 визначає послідовність дій контролюючих органів при скасуванні штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму визначеного контролюючим органом податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив у терміни, визначені абзацом першим пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України з внесеними змінами та доповненнями (далі – Кодекс), без оскарження податкового повідомлення-рішення (далі – ППР).

Ця норма застосовується до платників податків з річними обсягами доходів та/або операцій до 20 млн. гривень, є тимчасовою (до 31 грудня 2016 року включно) та стосується штрафних (фінансових) санкцій, що нараховані на суму податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом.

Крім того, штрафні (фінансові) санкції не скасовуються у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору.

Платник податків також може, за бажанням, письмово повідомити контролюючий орган, який склав відповідне ППР, про своє рішення скористатись правом на скасування штрафних санкцій та надати разом з таким повідомленням копії платіжних документів, згідно з якими здійснено сплату податкового зобов’язання. Проте відсутність факту надходження такого повідомлення не є підставою для відмови платнику податків у скасуванні штрафних (фінансових) санкцій.

При сплаті такого податкового зобов’язання платник податків забезпечує заповнення платіжних документів з дотриманням вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів». При відображенні у такому платіжному дорученні роз’яснювальної інформації про призначення платежу наводиться дата і номер акта перевірки та ППР, відповідно до якого визначено суму такого податкового зобов’язання.

У разі встановлення факту сплати податкового зобов’язання структурний підрозділ, який готував ППР, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем сплати, складає письмове подання, в якому робиться висновок про відповідність (невідповідність) скасування штрафних (фінансових) санкцій положенням пункту 35 підрозділу 10 розділу XX Кодексу, та передає його на погодження до структурних підрозділів, відповідальних за правову роботу, ведення обліку платежів. Зазначені структурні підрозділи погоджують письмове подання протягом двох робочих днів з дня його отримання.

При встановленні відповідності скасування вимогам пункту 35 підрозділу 10 розділу XX Кодексу структурний підрозділ, який готував ППР, надає оформлені із дотриманням вимог пункту 3 Порядку №40 матеріали керівнику (заступнику керівника) контролюючого органу для прийняття рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій (далі – Рішення).

Рішення приймається керівником (заступником керівника) контролюючого органу не пізніше 10 календарних днів з дня сплати такого податкового зобов’язання та реєструється у день прийняття в єдиному журналі реєстрації рішень про скасування штрафних (фінансових) санкцій за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

Звертаємо увагу, що отримання контролюючим органом інформації про оскарження ППР, штрафні (фінансові) санкції за яким були скасовані, є підставою для відкликання Рішення, про що підрозділ правової роботи повідомляє підрозділ, який готував ППР, не пізніше наступного робочого дня за днем надходження такої інформації до контролюючого органу. Структурний підрозділ, який готував ППР, забезпечує опрацювання зазначеної інформації в день її отримання.

Структурний підрозділ контролюючого органу, що готував відповідне ППР, повідомляє у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу, платника податків щодо відкликання Рішення не пізніше пяти робочих днів з дня, що настає за днем його відкликання.

У разі встановлення фактів невідповідності встановлених обставин положенням пункту 35 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу Рішення не приймається.

Як у 2015 році розрахувати вартісний критерій контрольованих операцій?

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що у зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Державною фіскальною службою України надані роз’яснення з деяких питань застосування норм податкового законодавства стосовно трансфертного ціноутворення, .

З 01.01.2015 по 12.08.2015 відповідно до підпункту 39.2.1.7 статті 39 Кодексу для визнання господарських операцій контрольованими мали одночасно виконуватись такі умови:

– загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов’язаних осіб від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств, перевищує 20 мільйонів гривень за відповідний податковий (звітний) календарний рік;

– обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його пов’язаних осіб з одним контрагентом перевищує 1 мільйон гривень (без урахування податку на додану вартість) або 3% доходу, що враховується під час визначення об’єкта обкладення податком на прибуток підприємств, платника податків за відповідний податковий (звітний) рік.

З урахуванням змін, внесених Законом України від 15.07.2015 №609-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансферного ціноутворення» (далі – Закон №609), що набрав чинності 13.08.2015, згідно з підпунктом 39.2.1.7 статті 39 Кодексу для визнання господарських операцій контрольованими необхідним є одночасне виконання наступних умов:

– річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

– обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Разом з цим, пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону №609 визначено, що формування звіту про контрольовані операції та у випадках, передбачених Кодексом, документації з трансфертного ціноутворення за господарські операції, здійснені у 2015 році, здійснюється на підставі та з урахуванням норм цього Закону.

Таким чином, для усіх господарських операцій, передбачених підпунктами 39.2.1.1 – 39.2,1.3 і підпунктом 39.2.1.5 статті 39 Кодексу, та здійснених платниками податків з 1 січня по 31 грудня 2015 року, вартісний критерій визначається відповідно до норм підпункту 39.2.1.7 статті 39 Кодексу у редакції Закону №609.

Про роботу Центрів обслуговування платників у святкові та вихідні дні квітня і травня поточного року

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області інформує, що для зручності платників та створення комфортних умов при поданні податкової звітності Центри обслуговування платників (ЦОП) у святкові та вихідні дні у квітні і травні 2016 року працюватимуть за таким графіком:

– 30 квітня 2016 року – робочий день до 15 год. 00 хв.;

– 2, 3 травня 2016 року – робочі дні у режимі чергування (за необхідності із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 16 год. 00 хв.;

– 4, 5, 6, 7 травня 2016 року – робочі дні відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП;

– 1, 8, 9 травня 2016 року – вихідні дні.

Залишити відповідь