Механізм — залучати громадськість працювати на користь області — правильний

Динаміка розвитку громадянського суспільства на Дніпропетровщині характеризується позитивними тенденціями. Жителі області все активніше відстоюють свої інтереси та звертаються до влади з конкретними пропозиціями.

Нагадаємо, громадська рада — це постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, створений для забезпечення участі громадськості в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів із громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Склад громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації було затверджено 5 грудня 2017 року розпорядженням голови облдержадміністрації на підставі протоколу установчих зборів, які були проведені 15 жовтня.

Для участі в них було подано 92 заяви від громадських організацій. Шляхом рейтингового голосування обрано 35 представників громадських організацій та об’єднань, які ввійшли до складу громадської ради. Було обрано керівний склад громадської ради та затверджено її структуру. Очолив громадську раду Олександр Мотрюк.

Сьогодні перед громадською радою стоять нові виклики і завдання.

По-перше, вона не має бути «зручною» для влади, її робота — це не лише звіти, але й конкретні дії. По-друге, в новій громадській раді при Дніпропетровській обласній державній адміністрації — ті люди, які прагнуть змін та несуть відповідальність за прийняті рішення. На їхнє тверде переконання, громадська рада повинна стати каналом порозуміння та зворотного зв’язку між владою та громадянським суспільством.

Серед основних завдань ради: участь та проведення консультацій з громадськістю, конференцій, громадських слухань, «круглих столів» тощо. Це дасть змогу тісніше співпрацювати з мешканцями області та донести до них позиції громадської ради щодо тих чи інших питань нашого життя. Вимогою часу нині є об’єднання для спів­праці, для кращого життя!

Дуже важливо, аби громадська рада, з одного боку, була рупором інформування відкритої роботи влади, а з іншого — законним та цивілізованим способом висловлення громадської думки із суспільно значущих питань.