У Дніпрі розповіли про оподаткування доходів нерезидента від транспортно-експедиційних послуг

У Дніпрі у приміщенні обласної Спілки журналістів України відбувся брифінг начальника Дніпропетровського управління Офісу великих платників ДФС Кирила Коренюка. Журналістів проінформували про юридичні аспекти надання транспортно-експедиторських послуг, норми  Закону «Про транспортно-експедиторську діяльність», які дозволяють експедитору для виконання доручення замовника залучати інших осіб — перевізників, які є резидентами або нерезидентами України.

Особливо детально начальник Дніпропетровського управління  зупинився на висвітленні питання встановлення фактів уникнення Компанією нарахувань податку з доходів нерезидента при транспортно-експедиційних послугах із залізничних перевезень в міжнародному сполученні.

Під час проведення документальної перевірки Компанії «А» за період з  2012 по 2017 роки  встановлено укладення з нерезидентом — ТОВ «В» договору з надання транспортно-експедиційного обслуговування вантажеперевезень в міжнародному сполученні. Відповідно до умов договору Експедитор – ТОВ «В», надавав послуги з транспортно-експедиційного обслуговування вантажів Компанії «А» залізничним транспортом в міжнародному сполученні як при імпорті сировини в Україну так і по експортним операціям. Самостійно перевезення Експедитор не виконував. Транспортна робота здійснювалась залізницею.

Згідно з умовами договору, за рахунок Компанії, Експедитор — ТОВ «В» перераховував вартість перевезення, яка включала в себе залізничний тариф та інші супутні  послуги третім особам. Компанією у складі вартості експедиторських послуг всього перераховано на користь зазначеного вище Експедитора  залізничний тариф на загальну суму 243 млн грн).

Залізничними накладними підтверджено, що платником залізничного тарифу перевізникові (залізниці) був безпосередньо Експедитор. На отримані від Компанії «А» платежі  у вигляді компенсації вартості перевезень Експедитор мав обмежені повноваження, тобто згідно з порядком застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України (п.п. 103.3 ст.103 Кодексу) — не був бенефіціарним власником доходу. Винагорода  ж за організацію вантажеперевезень є власним доходом Експедитора.

На підставі довідок про підтвердження резиденства Експедитора — ТОВ «В», та згідно п.1 ст.8 міжнародної угоди,  Компанією «А» застосовано звільнення від оподаткування з податку на прибуток іноземних юридичних осіб.

У зв’язку з тим, що, Експедитор залучив до виконання третіх осіб (нерезидентів), що надали послуги з перевезення, то компенсація таких виплат резидентом нерезиденту-Експедитору не є сумою фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахтування і положення міжнародного договору для застосування звільнення від  оподаткування або зменшеної ставки податку на прибуток не застосовуються.

Вищий адміністративний суд України у рішенні від 24.03.2014 №К/800/52155/13 прийшов до висновку, що для визнання особи фактичного власника доходу необхідним є не тільки наявність правових підстав для отримання доходу, а і доведеність того факту, що особа – отримувач доходу є безпосереднім вигодоотримувачем та визначення економічної долі цього доходу.

Позиція Державної фіскальної служби України з цього питання наступна:  передбачені міжнародним законодавством пільги з податку  не можуть бути застосовані у випадку, коли нерезидент діє як проміжна ланка у інтересах іншої особи, яка фактично отримує вигоду від цього доходу.

Експедитор-ТОВ «В» діяв як проміжна ланка в інтересах інших перевізників та третіх осіб, які були бенефіціарними власниками доходу та отримували вигоду від цього доходу. Відшкодування витрат за перевезення вантажів здійснено посереднику такого доходу — Експедитору ТОВ «В». У зв’язку з чим такі виплати згідно з вимогами п.103.2, п.103.3 ст.103 Кодексу не підпадають під дію положень міжнародного договору для застосування звільнення від оподаткування. Компенсація таких витрат (залізничний тариф) нерезиденту – Експедитору-ТОВ «В» є іншими доходами, отриманими нерезидентом із джерел їх походження з України.

За результатами документальної перевірки Компанії «А»  донараховано 62 млн грн, у т.ч. податок з доходів нерезидента — 36 млн грн. та штрафна (фінансова) санкція  — 26 млн грн.