Співпраця органів влади та громадянського суспільства в контексті реалізації Національної стратегії

За останні роки були переглянуті відносини органів влади в Дніпропетровській області з громадянським суспільством з метою забезпечення ефективнішої громадської участі в процесі прийняття рішень та удосконалення державної політики.

Побудова справді демократичної, правової та сильної Української держави залежить від рівня взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства.

Надзвичайно важливим кроком у цьому напрямі, після досить тривалого періоду розробки та обговорення, стало підписання Президентом України Указу від 26 лютого 2016 року №68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільст­ва в Україні». Цим правовим актом Глава держави затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

Передбачені Стратегією завдання можуть бути виконані лише за умови рівноправної та ефективної взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядування та організаціями громадянського суспільства. Саме для цього створено Громадську раду сприяння розвитку громадянського суспільства як консультативно-дорадчий орган при Дніпропетров­ській обласній державній адміністрації.

Для взаємодії органів влади та громадянського суспільства використовуються такі механізми: консультації з громад­ськістю, участь у громад­ських радах, робочих групах, громадські експертизи і моніторинги, громадські слухання, інформаційні запити до органів державної влади тощо. Така співпраця ґрунтується на принципах громадської активності, партнерстві, відкритості та відповідальності, політичної незалежності, раціональному і збалансованому розвитку, комплексності.

У нашому регіоні з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства та на виконання Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої вищезазначеним Указом, ухвалено відповідну обласну програму та розпорядженням голови Дніпропетров­ської обласної державної адміністрації від 05 грудня 2017 року №Р-633/0/3-17 за­т­верджено склад громадської ради при Дніпропет­ровській обласній державній адміністрації.